Środowisko naturalne

Środowisko jest dobrem ludzkości i należy o nie dbać oraz chronić je każdego dnia. Produkujemy wykorzystując materiał biodegradowalny jakim jest papier. Jego odpady, makulaturę czy wszelkiego rodzaju ścinki, zbieramy i przekazujemy do ponownego przerobu.

Zakupując papier, zwracamy szczególną uwagę, aby pochodził od pewnych i sprawdzonych dostawców, którzy wyznają taką samą ideologię środowiskową jak i my.

To nie wszystko co robimy dla środowiska. W poligrafii wykorzystuje się różnego rodzaju farby oraz środki wspomagające. Po procesie produkcyjnym pozostają tak zwane zlewki, które są gromadzone według ścisłych procedur i następnie przekazane zostają certyfikowanej firmie przerobowo-utylizacyjnej, co jest potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Firma ta ma obowiązek poinformowania nas co dokładnie stało się z naszymi odpadami.

Segregacja odpadów jest dla nas również ważna, dlatego staramy się uświadamiać naszych pracowników jak bardzo jest ona istotna. Dlatego każdy nasz pracownik zobligowany jest do przestrzegania wewnętrznych procedur środowiskowych, uwzględniających również segregację odpadów stanowiskowych.

Jak wcześniej pisaliśmy, ciągle staramy się inwestować w technologię i innowacje. Wiąże się to również z oszczędnościami energetycznymi, co wymiernie przekłada się na środowisko i jego ochronę. Podsumowując, środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne i staramy się dbać o nie w różnych aspektach naszej codziennej działalności oraz aktywności.

Głównym motorem ochrony środowiska jest bezwzględne zaangażowanie naszego zespołu pracowników i bezwzględne przestrzeganie ściśle określonych procedur, które również staramy się nieustannie udoskonalać. Nasze procedury środowiskowe są udokumentowane procedurami posiadanego systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001.