Jakość

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu poligrafii druku offsetowego oraz cyfrowego, jak również prac introligatorskich związanych z usługami postpress. Nasze usługi i produkty są realizowane w zgodzie z wymaganiami Klientów oraz wszelkich norm i przepisów obowiązujących dla naszej działalności. Jakość, estetyka oraz trwałość wyrobów to główne cele jakie stawiamy przed realizacją każdego powierzonego nam zadania tak, aby każdy Klient był usatysfakcjonowany i zadowolony.

Każdy etap produkcyjny, począwszy od przygotowania materiałów do druku, a skończywszy na wysyłce, odbywa się według ściśle określonych procedur, które bezwzględnie są przestrzegane przez nasz zespół. Procedury są monitorowane i staramy się nieustannie je udoskonalać, co prowadzi do doskonalenia naszego systemu zapewnienia jakości. Współpracujemy wyłącznie z poddostawcami materiałów posiadającymi odpowiednie certyfikaty oraz politykę proekologiczną.

Każdego Klienta traktujemy jednakowo i współpracujemy z nim z zachowaniem wysokich standardów partnerstwa oraz etyki zawodowej. Polityka ta pozwala obopólnie się rozwijać, zarówno nam, jak i naszym partnerom biznesowym. Zadania nam powierzane do produkcji są wykonywane rzetelnie, terminowo oraz zgodnie ze specyfikacją Klienta, jak również w zgodzie z przepisami prawa i zasadami uczciwości kupieckiej.

Podstawowymi celami jakości w drukarni NAKON Sp. z o.o. są:

  • zapewnienie Klientom jakościowych i terminowych dostaw produktów oraz usług spełniających ich oczekiwania oraz europejskie standardy
  • minimalizowanie liczby wadliwych produktów przez ciągłe udoskonalanie techniczno-organizacyjnych realiów funkcjonowania Spółki, minimalizacja odpadów technologicznych i wspieranie działań proekologicznych
  • zapewnienie stabilnych miejsc pracy Pracownikom
  • budowanie długoterminowych relacji biznesowych z Klientami

Nasze cele realizujemy przez:

  • utrzymanie oraz ciągłe udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO9001 oraz środowiskiem ISO 14001 zapewniającego ciągłą poprawę jakości produkowanych produktów oraz świadczonych usług
  • ciągłe szkolenia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  • stosowanie innowacyjnych technologii dostosowanych do realiów działalności spółki
  • systematyczne monitorowanie procesów zachodzących w firmie mających wpływ na jakość produktów i ich doskonalenie
  • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki jakościowej oraz założonych celów

Wszyscy pracownicy NAKON Sp. z o.o. odpowiadają za jakość w codziennej pracy, ponieważ rozumieją, że przyczynia się ona do jakości produktów i usług świadczonych dla naszych Klientów. Gwarantujemy jakość naszym Klientom i to stanowi o sukcesach naszej Spółki.

Powyższa Polityka jest znana przez wszystkich pracowników NAKON Sp. z o.o. i jest systematycznie oceniana przez Zarząd w celu zapewnienia jej aktualności i przydatności.