Najnowsze informacje z działalności drukarni NAKON
28
Maj 2022

Dotacje Europejskie

Fundusze Europejskie

Nakon Sp. z o.o.  realizuje projekt objęty grantem

Rozwój działalności gospodarczej firmy NAKON Sp. z o.o. poprzez zakup nowego urządzenia do druku cyfrowego

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Nr projektu: RPKP.07.01.00-04-0025/19

Projekt: „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego”