Najnowsze informacje z działalności drukarni NAKON
15
Październik 2015

System zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskiem ISO 14001

Certyfikat zarządzania jakością iso 9001 oraz środowiskiem iso 14001

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż zakończyliśmy wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskiem ISO 14001.
Nadrzędnym celem systemu zarządzania jakością jest usystematyzowanie procesu ciągłego doskonalenia jakości usług poligraficznych tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby naszych Klientów kierując się poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i troską o jego ochronę.
Politykę realizujemy poprzez:

  • stałe udoskonalanie jakości naszych usług i produktów, co pozwoli na utrzymanie pełnej konkurencyjności na rynku,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości jakościowej, ekologicznej wszystkich pracowników i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z firmą,
  • stałe rozpoznawanie oczekiwań Klientów,
  • spełnianie wymagań prawnych,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych,
  • bieżącą identyfikację i stałe nadzorowanie wszystkich aspektów środowiskowych,
  • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
  • minimalizowanie zanieczyszczeń,
  • wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Stosując nowoczesne metody efektywnego gospodarowania zapewniamy wystarczające środki oraz kompetentne zasoby ludzkie dla skutecznego realizowania celów niniejszej Polityki.

Mamy nadzieję iż nasze działania w celu udoskonalania jakości produktów i usług spotkają się z Państwa aprobatą oraz przyczynią się do uzyskania obopólnych wymiernych korzyści.